Kontakt

D.A.Press, spol. s r. o.
Cesta mládeže 2025, 901 01 Malacky
Recepcia: 034/772 64 59
sklad@dapress.sk

IČO: 34 115 595
DIČ: 2020357933
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.účtu: 2924123691/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0029 2412 3691
Register: Okresný súd Bratislava 1, vložka 13150/B

Vedenie spoločnosti
Miroslav Horváth
Konateľ
tel.: 034/774 29 63
email: 034/774 29 63

Agáta Šelcová
Asistentka
tel.: 034/774 29 63
email: ekonomicke@dapress.sk

Ekonomické oddelenie
Agáta Šelcová
Účtovníčka
tel.: 034/774 29 63
email: ekonomicke@dapress.sk

Veľkoobchod a maloobchod
Darina Kujanová
tel.: 034/772 64 59
email: sklad@dapress.sk