O spoločnosti

V rámci Bratislavského a Trnavského kraja ponúkame široký sortiment tlače - noviny, časopisy, cigariet a tabakových výrobkov, kávy, alko a nealko nápojov a doplnkového tovaru, určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov.

O spoločnosti

Spoločnosť D.A.Press spol s r.o. sídliaca v Malackách vznikla v roku 1995 ako lokálna distribučná spoločnosť, ktorá zabezpečovala distribúciu a predaj periodickej a neperiodickej tlače. Pokrýva región Západného Slovenska, t.j. okresy Malacky, Senica a Skalica.

V súčasnosti prevádzkujeme vlastnú maloobchodnú sieť, v ktorej svojim zákazníkom ponúkame okrem širokého sortimentu tlače aj tabakové výrobky, doplnkový tovar a služby. Novinkou v rozšírení sortimentu je predaj vína. V sídle spoločnosti sa nachádza i vzorková predajňa alkoholu.

Našu maloobchodnú sieť tvoria trafiky a kiosky. Trafiky sa nachádzajú v obchodných sieťach Kaufland, Tesco, Lidl a Max Skalica.